خانواده های بیجا شده در کابل از نبود سرپناه  نگرانی دارند

3 Jan 2020

۱۳ جدی ۱۳۹۸

شماری از بی‌جاشده‌گان داخلی و برگشت‌کننده‌گان از نبود سرپناه، موادغذایی و مواد سوخت شکایت دارند.

آنان می‌گویند، در هوای سرد زمستان کابل زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند و به خدمات اولیه دسترسی ندارند.

به نقل از سلام وطندار، این خانواده‌ها که به دلیل ناامنی و فقر از ولایت‌های کندز، بلخ، هلمند و دیگر ولایت‌ها به کابل آمده‌اند می‌گویند، تا کنون حکومت و نهادهای کمک‌‌کننده هیچ کمکی به آنان نکرده‌اند.

رضا بایر، سخنگوی وزارت مهاجرین و برگشت‌کننده‌گان می‌گوید، حکومت در همکاری با نهادهای بین‌المللی در تمام ولایت‌های کشور به بی‌جاشده‌گان داخلی و برگشت‌کننده‌گان به کشور کمک می‌کنند.

به گفتۀ او، برخی از نهادهای خارجی وعده داده‌اند که به ۶۵ هزار خانواده لباس‌های گرم، مواد سوخت و پول نقد کمک می کنند، اما آنان تلاش می‌کنند تا به 95 هزار خانواده کمک صورت گیرد.

شماری از بی‌جاشده‌گان و برگشت‌کننده‌گان به کشور در سال‌های گذشته نیز در فصل زمستان با مشکلات فراوانی مواجه بودند تا جایی که شماری از آنان در نتیجۀ سرما جان باختند.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) به تازه‌گی گفته است که جنگ‌های چندین ساله و رویدادهای طبیعی ۷ میلیون شهروند افغانستان را متاثر کرده است که برای کمک به آنان ۷۳۳ میلیون دالر نیاز است.Skip to toolbar