پنج عضو گروه طالبان در فاریاب به دولت پیوسته اند

2 Jan 2020

12 جدی 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار ،عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: دیروز پنج طالب در ولسوالی قیصار به دولت پیوسته اند.

یورش افزود: یک طالب مسلح از گروپ مولوی خلیل به فرمانده امینه ولسوالی قیصار و چهار طالب  از گروپ ملا ناظم به حاجی رحمت الله ولسوال قیصار تسلیم شده اند.

ریاست امنیت ملی در خبر نامه ی نوشته است چهار طالب از گروه ملا ناظم فرمانده قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی قیصار بعداز درک حقایق به دولت پیوسته اند.

همچنان یورش می گوید: پنج میل سلاح نوع کلاشینکوف سه پایه مخابره و یک عراده موترسایکل را طالبان تسلیم شده برای نیروهای امنیتی داده اند.

طالبان تا حالا در مورد تسلیم شدن افراد شان به رسانه ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar