علمای دینی بلخ : صلح نباید قربانی نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری شود

2 Jan 2020

۱۱ جدی ۱۳۹۸
شورای عالی راه نجات افغانستان و شماری از عالمان دین در بلخ، از حکومت، جامعۀ جهانی و طالبان می ‌خواهند که روند گفت‌وگوهای صلح را شتاب بخشند.

آنان امروز (پنج ‌شنبه، ۱۲جدی) در یک گردهمایی در شهر مزارشریف، تأکید کردند که نباید صلح قربانی نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری شود و زمینه هرچه زودتر برای برقراری صلح پایدار در کشور فر اهم شود.

عزیز الله هاشمی، یکی از این عالمان دین گفت: «ما در خانۀ خدا (مسجد) استیم. ما بخاطر خواستۀ یکی از احکام خداوند که صلح است می ‌کوشیم و آروز می‌کینم که صلح افغانی به‌زودی آغاز شود.»

نجیب الله حیدری، عالم دین دیگر نیز افزود: «تقاضای ما، تقاضای دیگر علما و مردم افغانستان این است که صلح در کشور تأمین گردد و شهروندان کشور از این نابه سامانی‌ها در کشور نجات یابند.»

سیداکبر آغا، از فرماندهان پیشین طالبان و رهبر شورای عالی راه نجات افغانستان که نیز در این گردهمایی حضور داشت، گفت که ادامۀ عملیات‌های شبانه از علت‌های افزایش خشونت‌ها در کشور است از این رو او بر پایان دادن به این عملیات‌ها تأکید ‌ورزید: «من خود می‌گویم که عملیات شبانه به ضرر ملت است. عملیات شبانه در روند صلح مضر است. عملیات شبانه به ملت تلفات می‌رساند؛ پس از هر چیزی‌که به ملت ضرر می‌رساند از هر طرفی که باشد اشتباه است.»

شرکت کننده ‌‎گان دیگر این همایش گفت‌وگوهای صلح میان افغانان را کلید حل بحران کشور دانستند و بر آن تأکید کردند.

این عالمان دین، از کشورهای همسایۀ افغانستان نیز خواستند که برای برقراری صلح در افغانستان گام‌ های اساسی بردارند.

علمای دینی بلخ : صلح نباید قربانی نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری شودSkip to toolbar