50 حلقه ماین درسرپل کشف وخنثی گردید

11 Nov 2019

20 عقرب 1398

مقام های  محلی در سرپل از راه اندازی عملیات نظامی زیر نام خالد 216 در مرکز این ولایت از سوی نیروهای مشترک امنیتی افغان با حمایت قوای هوایی کشور خبرمی ‌دهند.

ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل می گوید، در نتیجه این عملیات روستا‌های بغاوی علیا، بغاوی سفلا، بغاوی اوزبیکه، بغاوی افغانیه و بغاوی بلوچ از وجود طالبان مسلح بصورت کامل پاکسازی گردیده و 9 تن از افراد این گروه با 9 عراده موتر سایکل، یک پایه مخابره و مقداری ازتجهیزات نظامی شان بازداشت گردیده اند.

به گفته آقای امانی، در این عملیات 50 حلقه ماین‌های ضد پرسونل و ضد وسایط نیز کشف و انفجار داده شده و هم ‌چنان برای نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده و مردم این مناطق زند‌گی صلح آمیز شان را از سرگرفته اند.

همچنان مقام های محلی و امنیتی می افزایند :در این عملیات به نیروهای امنیتی نیز هیچ آسیبی نرسیده و این عملیات به سمت جنوبی مرکز این ولایت تا تصفیه لانه‌های اصلی طالبان ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar