10 طالب بشمول یک سرگروپ آنان درکندز کشته شد

31 Jul 2019

9 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی در کندز می گویند که درپی درگیری میان طالبان با نیروهای امنیتی در این ولایت به طالبان تلفات وارد شده است.

دفتر مطبوعات فرماندهی پولیس کندز به نشر خبرنامه گفته است در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی قلعه ذال بشمول یک سرگروپ طالبان 10 عضو دیگر این گروه کشته ویکتن طالب زخم برداشته است.

مقام های امنیتی در فرماندهی پولیس کندز می افزایند: که درنتیجه جنگ به نیروهای امنیتی وافراد ملکی کدام آسیب نرسیده است.Skip to toolbar