جنگ وانفجار ماین در غور 15 کشته وزخمی برجاگذاشت

31 Jul 2019

9 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درولایت غور می گویند، که درپی درگیری میان نیروهای امنیتی طالبان وانفجار ماین کنار جاده ی دراین ولایت به طالبان،افراد ملکی ونیروهای امنیتی تلفات وارد گردید.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به خبر گزاری چاپار میگوید،شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی دولتیار حمله نموده بودند عقب زده شد.

وی گفت: که درنتیجه جنگ چندین ساعته 3 طالب کشته و3 تن دیگر زخم برداشت. وی همچنان افزود درپی درگیری ها 2 نیروی امنیتی نیزکشته و3 تن دیگر زخم برداشت.

طبق یک خبردیگر بر اثر برخورد یک عراده موتر باربری با ماین کنار جاده ی درولسوالی دولتیار این ولایت 4 فرد ملکی زخم برداشت.
طالبان تاحال درپیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولایت غور به رسانه چیزی نگفته است.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar