کشته وزخمی شدن 16 طالب دربلخ

30 Jul 2019

8 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی دربلخ می گویند: که درپی حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در بلخ به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

جگرن محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به خبرگزاری چاپار می گوید که در نتیجه ضربات هوایی، توپچی و نبرد های رو در رو با طالب در قریه توغونچی ولسوالی شولگره، ساحات پل بنگاله و آسیاب گرگ ولسوالی چمتال ولایت بلخ،  10 طالب کشته و 6 عضو گروه طالبان نیز زخم برداشته است.

گروه طالبان تاحال دررابطه به کشته وزخمی شدن افراد شان به رسانه چیزی نگفته اند.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar