هشدار از سقوط ولایت فراه بدست طالبان

30 Jul 2019

8 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، شورای ولایتی وباشنده گان فراه با ابراز نگرانی از حملات تهاجمی طالبان برشهر فراه مقام های امنیتی این ولایت را به بی تفاوتی متهم می نمایند.

شاه محمود معاون شورای ولایتی ولایت فراه می گوید: حملات تهاجمی طالبان در این ولایت از چندی بدینسو در مرکز این ولایت افزایش یافته است.

معاون شورای ولایتی فراه می افزاید:که طالبان از طرف شب طالبان دربخش های این ولایت ایست های بازرسی ایجاد کرده بودند اما اکنون این گروه چندین قریه را تصروف کردند.

همچنان آقای محمودی میگوید هر روز چندین پوسته های امنیتی سقوط می کنند وی فرمانده پولیس،و رئیس امنیت ملی این ولایت را به بی کفایتی خوانده از سقوط این ولایت به دست طالبان هشدار میدهد.

به گفته منابع در ولایت فراه مردم بدلیل گسترش ناامنی ها در حال ترک شهر فراه هستند.

محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید: درجریان یک ماه اخیر طالبان حملات شان را در شهر فراه بیشتر کرده اند اما حملات طالبان از سوی نیرو های امنیتی به عقب زده شده است.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar