سرپرست وزارت تحصیلات عالی  کشور معرفی شد

26 May 2019

5 جوزا 1398
بر اساس خبرنامه‎ای که ارگ ریاست‌جمهوری منتشر کرده است رییس‌جمهور غنی، طی فرمانی حکم سرپرستی آقای عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امضا کرده است.

در این خبرنامه آمده است “به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی، به‌حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، با حفظ حقوق کادر علمی منظور است.”

آقای بالاکرزی، پیش از این سمت معین علمی و مسلکی وزارت تحصیلات عالی را بر عهده داشت.

وی دوره مکتب را در کابل، لیسانس را در رشته انجنیری سیول از دانشگاه کندهار و ماستری را در رشته انجنیری و مدیریت منابع آب، از انستیتوت تکنالوژی آسیایی (Asian Institute of Technology AIT) در شهر بنکاک کشور شاهی تایلند تکمیل کرده است.Skip to toolbar