بشمول دوتبعه اوزبیکستاني ۳۶ طالب درفاریاب کشته وزخمي شدند

29 Dec 2018

۸ جدي ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاري چاپار، مقام هاي امنیتي در شمال می گویند، که در پي حملات هوایي درگیري میان نیروهاي امنیتي در سه ولسوالي فاریاب به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

جگرن محمد حنیف “رضایي” سخنگوي قول اردوي ۲۰۹ شاهین در شمال می گوید، که ناوقت شام روز جمعه (۷جدي) بر اثرضربات هوایي ودرگیري میان نیروهاي امنیتي وطالبان در روستاي شش تپه ولسوالي شیرین تگاب وتپه قشلاق ولسوالي خواجه سبزپوش ۱۵ طالب کشته ۱۶ تن دیگر شان زخم برداشته اند.

سخنگوي قول اردوی ۲۰۹ شاهین گفت، که درنتیجه حملات هوایي در ولسوالي قیصار ولایت فاریاب یک سرگروپ طالبان بنام ملامحب الله با ۴ تن از افراد تحت امرش کشته شده است.

از سوي هم مقام هاي امنیتي در شمال می گویند، که عملیات ایثار(۱۰) بخاطر سرکوب گروه طالبان وپاکسازي مسیرشاهراه عمومي ولایات فاریاب وجوزجان ادامه دارد.

طالبان تاحال در پیوند به کشته وزخمي شدن افراد شان با رسانه ها ابراز نکرده اند.

فیروز ـ غفوري ـ خبرگزاري چاپار ـ فاریابSkip to toolbar