انتقاد قوم اوزبیک از ساختار دولت افغانستان

9 Jan 2018
حاميان عبدالرشيد دوستم، فرمانده قدرتمند ازبک در شمال افغانستان، از دولت تازه افغانستان انتقاد کرده و می گويند دولت حامد کرزی تنها در خدمت تامين منافع يک گروه قومی يعنی پشتون هاست.

اعضای حزب جنبش ملی اسلامی، وابسته به عبدالرشيد دوستم، در يک گردهمايی در ولايت جوزجان، به زلمی خليلزاد، سفير آمريکا در افغانستان گفتند که اقليت ازبک در دولت مرکزی قدرتی ندارند.

آنها گفتند که ژنرال دوستم بايد به عضويت در کابينه دولت درآيد.

اما آقای خليلزاد در پاسخ گفت انتصابات کابينه از مسووليت های رئيس جمهور افغانستان است.

وی همچنين گفت که آمريکا يک نيروگاه هيدروالکتريکی در جوزجان می سازد که يک صد ميليون دلار هزينه خواهد داشت.

عبدالرشيد دوستم که در جنگ های بسياری شرکت داشته است، پس از روی کار آمدن دولت موقت افغانستان در اواخر سال 2001 معاون وزير دفاع شد.Skip to toolbar