غمشریکی رئیس جمهور غنی با خانواده های سربازان جان باخته در ولایات کشور

18 Jun 2021

۲۸ جوزا ۱۴۰۰

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته در تماس تلفنی با دگروال محمد اکمل امیر، مدیر اوپراسیون معاونت عملیات های خاص در فاریاب، مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به خاطر حان باختن شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی، ابراز کرد.

همچنان رییس جمهوری در تماس تلفنی جداگانۀ با جنرال محمد ظاهر عظیمی، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به وی به خاطر جان باختن پسرش دگرمن سهراب عظیمی، ابراز کرد.

رییس جمهوری کشور در این صحبت ها، از شجاعت و دلیری منسوبان متذکره که در راه دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی، جان های شان را فدا کردند، یادآوری کرد و گفت که مردم افغانستان قهرمانی های آنان را هرگز فراموش نخواهند کرد.

رییس جمهوری تاکید کرد: نیروهای دلیر امنیتی ودفاعی حمایت کامل من را منحیث سرقومندان اعلی قوای مسلح، با خود دارند.

در مقابل، جنرال محمد ظاهر عظیمی و دگروال محمد اکمل امیر، با ابراز امتنان از همدردی رییس جمهوری، گفتند که قربانی برای وطن و بیرق سه رنگ کشور، افتخار بزرگ به فرزندان شجاع و دلیر این سرزمین است.Skip to toolbar