افتتاح برنامه ایزوکار در درفاریاب

28 Apr 2021

۹ ثور ۱۴۰۰

برنامه اشتغالزایی ایزوکار با بودجه ۶۱۶ میلیون افغانی عصر امروز توسط رئیس ارگانهای محل و مسوولین محلی ولایت فاریاب در شهر میمنه افتتاح گردید.

شمیم خان کتوازی رییس اداره ارگانهای محلی در جمع مردم ولایت فاریاب صحبت می کرد گفت که، او به منظور ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت، استماع نظریات و پیشنهادات مردم و انتقال آن به رئیس جمهور، در شهر میمنه سفر نموده است.
کتوازی افزود، او و همراهانش در این سفر برنامه اشتغالزایی ایزوکار را افتتاح می کنند که ۶۱۶ میلیون افغانی هزینه دارد با آغاز این برنامه برای سه هزار نفر فرصت کار مساعد میگردد.
وی می گویدکه، ۱۵۰ پروژه خورد بزرگ از طریق  ۱۰۰ شورای محلی، ۲۰ شورای گذر و ۲۸ شورای تجارتی گذر عملی و تکمیل خواهد شد که با آغاز برنامه برای سه هزار نفر فرصت کار مساعد می گردد.

انجنیر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه می گوید که با آغاز برنامه ایزوکار در نواحی مختلف شهرانکشافات قابل ملاحظه صورت می گیرد و علاوه بر آن نزدیک به ۰۳ هزار بیجا شده از جنگ ها که در شهر میمنه مسکن گزین هستند مشغول کار می شوند.

محمد سالم اشکانی وکیل گذر کوهیخانه با استقبال از آغاز برنامه ایزوکار می گوید که، مردم پروژه های زیادی را در نظر دارند با آغاز ایزوکار عملی گردیده تغیرات چشمگیر در محیط و زندگی شان خواهد آمد.
وی گفت که پروژه ها توسط مردم از طریق شورا تطبیق می گردد به هیچ زورمند اجازه سوء استفاده یا مداخله را نخواهند داد.Skip to toolbar