یک داماد دربلخ خُشو و خُسرش را با شلیک مرمی زخمی ساخت

27 Apr 2021

۷ ثور ۱۴۰۰

مقام های امنیتی در بلخ، امروز ( سه شنبه،۷ثور ) از حمله مسلحانه داماد بالای سه عضو خانواده خانم اش در این ولایت خبر میدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ میگوید: شام روز گذشته در قریه چهل دختران ولسوالی دهدادی این ولایت ، داماد یک خانواده بنام سباوون باشنده ولایت بغلان، خُشو، و خُسرش بنام خیر محمد و خانم اش ذکیه را زخمی ساخت، و خُسربوره اش بنام سلیمان با فیر سلاح کمری بقتل رسانیده واز محل فرار نموده است.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ به اساس بررسی های ابتدایی پولیس شخص، قاتل داماد خانوده بوده، علت و انگیزه قتل جنجال های خانوده گی می باشد.Skip to toolbar