دامنه اعتراض های مردمی در بلخ،جوزجان و اندخوی رسید

26 Apr 2021

۶ ثور ۱۴۰۰

هزاران باشنده بلخ،جوزجان و ولسوالیهای چهارگانه اندخوی برای تجدید نظر حکومت مرکزی بخاطر تقرر والی جدید فاریاب دست به اعتراض های مدنی زدند.

دامنه اعتراض های مدنی مردم فاریاب و طرفداران حزب جنبش ملی اسلامی در این ولایت در حالی آغاز شد که روز جمعه دولت مرکزی محمد داوود لغمانی را به صفت والی تازه فاریاب تعئین کرده است.

در نخستین روز اعتراض مردمی در فاریاب بخاطر تجدید نظر دولت مرکزی در پیوند به گزینش والی جدید برای این ولایت مارشال دوستم نیز در یک تماس تلفنی به دولت هشدار داده گفت، مردم فاریاب و رهبری حزب جنبش ملی اجازه نمیدهد والی جدید التقرر این ولایت معرفی و آغاز بکار نماید.

پس از واکنش مارشال دوستم اعتراض های مدنی در فاریاب آغاز شد اما اکنون دامنه اعتراض های مدنی به بلخ،جوزجان و ولسوالیهای چهار گانه اندخوی رسیده است.

اعتراض کننده گان بلخ،جوزجان و اندخوی از دولت مرکزی خواستار تجدید نظر در باره والی تازه فاریاب شده گفته اند، باید حکومت مرکزی یکی از کدر های تورکتبار شمال به خصوص فاریاب را به صفت والی این تعئین کند ویا هم داکتر نقیب الله فایق همچو والی فاریاب به وظیفه ادامه بدهد.

پس از تقرر محمد داوود لغمانی به صفت والی فاریاب شورای علما،شورای محاسن  سفیدان،جامعه مدنی وعموم باشنده گان این ولایت از طریق صفحات اجتماعی ،و راه اندازی برنامه های اعتراضی در برابر تصمیم دولت مرکزی واکنش نشان دادند.

باشنده گان فاریاب در برنامه های اعتراضی شان تاکید دارند والی تازه این ولایت که توسط حکومت مرکزی و بدون مشوره با مردم این ولایت انتخاب شده به اراضی و مردم آشنایی ندارد چونکه وضعیت امنیتی فاریاب نگران کننده است به احتمال زیاد وضعیت امنیتی وخیم تر از قبل گردد.

اعتراض کننده همچنان گفته اند هرگاه دولت مرکزی به خواست های آنان پاسخ مثبت ندهد اعتراضات شان را در روز های آینده نیز ادامه میدهند.

گزارش: فیروز ـ غفوریSkip to toolbar