ترور شش‌‌تن در رویداد های جداگانه در کابل

24 Apr 2021

۴ ثور ۱۴۰۰

منابع امنیتی در کابل، امروز ( شنبه،۴ثور ) از کشته شدن ۵ فرد ملکی ونظامی بشمول یک استاد دانشگاه در رویدادهای جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس و دزدان مسلح در این ولایت خبر میدهند.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل میگوید: صبح امروز در دو رویداد جدا گانه در مربوطات ناحیه چهارم و ولسوالی پغمان، چهار منسوب نظامی و یک فرد ملکی توسط افراد ناشناس ترور شده است.

سخنگوی پولیس کابل افزود، هر دو رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی قرار دارد.

اما منابع در محل می افزاید: حوالی ساعت 6:30 صبح امروز استاد رافیع عثمانی؛ یکی از اساتید پوهنتون خصوصی پیشگام‌، در حالی که طرف‌دانشگاه، در حرکت بود، در نزدیکی‌حوزه چهارم امنیتی‌کابل، ترور شده است.

در این حال فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل می گوید: قبل ازظهر روزگذشته یک جوان برای زیارت به شهدای صالحین در حوزه اول امنیتی کابل رفته بود، و هنگام برگشت از سوی دزدان مسلح با شلیک گلوله زخمی و سپس در شفاخانه جان باخته است.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ بررسی ها در این مورد نیز جریان دارد. گفته میشود؛ این پسر جوان تازه از ترکیه به کابل برگشته بود.Skip to toolbar