توزیع کمک برای ۲۷۸ ورثه شهدای اردوی در فاریاب

23 Apr 2021

۳ ثور ۱۴۰۰

امروز برای ۲۷۸ فامیل ورثه شهدای اردوی ملی درفرماندهی لوا اول پیاده قول اردو ۲۰۹ شاهین در ولایت فاریاب توزیع گردید.

گفته می شود این کمک ها از سوی مجتمع شرکت های ارمان لمتد، نظر به هدایت حشمت الله ارمان وکیل منتخب مردم فاریاب در پارلمان کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان توزیع گردید.

این کمک ها شامل ۶ قلم مواد غذایی( برای هر فامیل ۱ بوری آرد، یک بوری برنج، یک قطی روغن، ۳ کیلو شکر، ۱ کیلو چای و دو نیم کیلو آش ماکرونی می باشد.

قرار است در روز های آینده در دور دوم برای مهاجرین و بیجا شده گان جنگ و در دور سوم برای افراد فقیر و بی بضاعت این کمک های مساعدت گردد.تتخهاتSkip to toolbar