٨ نیروی ارتش ملی دربلخ کشته شد

22 Apr 2021

۲ ثور ۱۴۰۰

منابع در بلخ، امروز ( پنجشنبه،۲ثور ) از کشته شدن ٨ نیروی ارتش ملی درحمله طالبان در این ولایت خبر میدهند.

یک منبع محلی در بلخ نخواست نامش گرفته شود، به چاپار میگوید: شب گذشته گروه طالبان بالای یک پاسگاه نظامیان در ولسوالی بلخ این ولایت حمله نموده، که درنتیجه ٨ نیروی ارتش ملی جان باخته است.

دراین حال محمدیونس استانکزی، ولسوال بلخ ولایت بلخ حمله گروه طالبان را به چاپار تایید نمود اما در رابطه به آمار تلفات نظامیان ابراز نظر نکرده اند.

گروه طالبان تاحال در پیوند به حمله افراد شان بالای نیروهای ارتش ملی در ولسوالی بلخ ابراز نظر نکرده است.Skip to toolbar