همایش بزرگ مردمی درحمایت از جمهوریت و طرح صلح رییس جمهور درفاریاب

22 Apr 2021

۲ ثور ۱۴۰۰

برای حمایت از جمهوریت و طرح صلح رییس جمهور کشور همایش بزرگ مردمی با حضور مقامات محلی ،امنیتی، اعضای شورای ولایتی، فعالین مدنی، زنان، وهزاران باشنده فاریاب در شهرمیمنه برگزار شد.

مولوی اسدالله جمالی رئیس جمعیت اسلامی ولایت فاریاب؛که در این همایش بزرگ مردمی صحبت می کرد گفت: تمام مردم ولایت فاریاب پشتیبانی خود را از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور این کشور اعلام می نمایند.

آقای جمالی می افزاید؛ مردم این ولایت بخاطر صلح همیشه قربانی داده، و حکومت محلی این ولایت به منظور ایجاد فضای اتحاد، اتفاق تلاش نموده آنان درکنار اداره محلی می باشند که امروز ما شاهد حضور گسترده مردم دراین همایش به حمایت از جمهوریت و طرح صلح رییس جمهور کشورهستیم.

سید زین الداین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب یکی دیگر ازسخنرانان همایش حمایت از جمهوریت وطرح صلح رییس بود گفت: مردم فاریاب درحالی از جمهوریت حمایت می کند که حکومت مرکزی برای تمام اقوام ساکن در کشور یکسان عرضه خدمات نمایند وتعصب از میان اقوام برداشته شود.

وی گفت مردم فاریاب امروز باعلاقه مندی زیاد بخاطر حمایت از جمهوریت گردهم جمع شدن همچنان از دولت مرکزی خواست ها نیز دارند تا از طریق دولت رسیده گی شود.

دراین حال، ثریا احدی یکی از بانوان فعال درفاریاب با آنکه از جمهوریت وطرح صلح رییس جمهور حمایت نمود اما گفت، باید حکومت مرکزی برای بسیج مردمی دراین ولایت بانوان شایسته را در بست های مهم دولتی از جمله معاون امور اجتماعی تجدید نظر نماید و از بانوانی در این بست مهم دولتی گزینش شود که مشکلات بانوان را بیشتر احساس می کنند.

با این همه داکتر محمد ظریف ایوبی به نماینده گی از جامعه طبی ومولوی گل لطفی رییس ارشاد حج واوقاف فاریاب در سخنرانی های شان از جمهوریت و طرح صلح حمایت کردند همچنان از دولت مرکز خواستار توجه جدی در راستایی ایجاد زمینه کاری امنیت .وگزینش افراد شایسته در بست های کلیدی دولت دراین ولایت شدند.

در این حال داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب که در همایش بزرگ مردمی در حمایت از جمهوریت وطرح صلح رییس ‌جمهور صحبت می کرد گفت که مردم فاریاب همواره در کناردولت مرکز ومحلی قرارداشته و امروز نیز ثابت کردند که آنان با یک صدا از جمهوریت حمایت می کنند.

والی همچنان گفت هرگاه دولت مرکزی انتظار دارد مردم از جمهوریت حمایت کند باید به نیاز های آنان نیزاز طریق دولت پاسخ مثبت داده شود در غیر آن مردم از دولت و جمهوریت فاصله خواهند گرفت.

ازسوی هم والی فاریاب می افزاید هرگاه مذاکرات نتیجه ندهد مردم این ولایت بشمول فرماندهان جهادی مربوط به احزاب سیاسی از جمله حزب جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی وسایر احزاب دفاعی خودی خواهند کرد.Skip to toolbar