اعضای پارلمان : نشست استانبول به حالت مبهم قرار دارد

21 Apr 2021

۱ ثور ۱۴۰۰

جاوید صافی می‌گوید: کنفرانس ترکیه در حالت مبهم قرار دارد، طالبان با حاضر نشدن در گفت‌وگو ها خواهان آزادی زندانیان باقی مانده این گروه از بند هستند.

عبدالخالق رئیس زاده نماینده مردم در پارلمان می‌گوید: تقسیم ۱۱ هزار بست معلمی نظر به شمار نفوس ولایات صورت بگیرد.
وی می‌گوید: در صورت تحقق نیافتن صلح، حکومت افغانستان هرگونه تدابیر را داشته باشد.

فاطمه نظری نماینده مردم کابل در پارلمان می‌گوید:حقوق اطفال افغانستان در تمام ولایات از سوی حکومت مرکزی یکسان در نظر گرفته نشده است و آینده آنان همچون سیاست های حزبی و قومی به بازی گرفته شده است.

در همین حال عباس ابراهیم زاده نماینده مردم در پارلمان،حکومت مرکزی را متهم به نادیده گرفتن حرف های نماینده‌گان مردم  می‌سازد.

وی همچنان رئیس پارلمان افغانستان را متهم به قانون شکنی نموده افزود که وی با یک شرکت که غیر قانونی در کشور فعالیت دارد، ۳۰ درصد سهم دارد.

حبیب‌الرحمن پدرام نماینده مردم هرات در پارلمان، حکومت مرکزی را متهم به تعیینات سلیقوی و در نظر نگرفتن آرای تایید و رد وکلای مردم در پارلمان می‌سازد.

شماری از نماینده‌گان مردم در پارلمان می‌گویند:محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور و ارگ نشینان از نام جمهوریت استفاده ناسالم نموده اند.

اعضای پارلمان همچنان می‌گویند: از نیروهای ملی و دفاعی افغانستان، سوء استفاده شخصی می‌شود.Skip to toolbar