انیسه شهید لقب «چهرهٔ آزادی بیان» ام‌سال را از آن خود کرد

18 Apr 2021

۲۹ حمل ۱۴۰۰

انیسه شهید، خبرنگار طلوع نیوز از سوی خانه آزادی بیان به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان چهرهٔ برتر آزادی بیان انتخاب شده است.

بانو شهید شایسته چنین مقامی بوده در کنار بانوان خبرنگار دیگر، مایهٔ افتخار جامعهٔ خبرنگاری افغانستان به حساب می‌آید.

خانهٔ آزادی بیان با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور کارکردهای یک‌سالهٔ بیش از ۱۷۰۰ خبرنگار را بررسی نموده است که انیسه شهید، گزارشگر طلوع‌نیوز مقام اول و عصمت‌الله سروش گزارشگر روزنامه اطلاعات روز براساس آرای داوران جایگاه دوم، کریم امینی گزارشگر طلوع‌نیوز مقام سوم و عبدالرقیب سایل خبرنگار خبرگزاری پژواک و رحیم‌گل ساروان خبرنگار صدای امریکا نیز به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند.Skip to toolbar