توزیع مواد غذایی برای ۳۰۰ خانواده در فاریاب

10 Apr 2021

۲۱ حمل ۱۴۰۰

امروز (شنبه، ۲۱حمل) ۳۰۰ خانواده‌ی نیازمند با حضور مقامات حکومت محلی فاریاب و علمای دین، از مواد غذایی مستفید شدند.

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب از برنامه‌های حکومت محلی در ماه رمضان خبر داده افزود: بازرگانان ملی برای رسیده‌گی به مشکلات باشنده‌گان این ولایت، با حکومت محلی همکاری کنند.

والی فاریاب، جنگ و عدم فضای کاری را دلیل مهاجرت جوانان این ولایت به بیرون از مرزها دانسته گفت: ماهانه صدها جوان از ولایت فاریاب به کشورهای همسایه مهاجر می‌شوند.

تواب غلامی از توزیع مواد غذایی برای ۳۰۰ خانواده از سوی افغان‌های که در کشور امریکا به سر می‌برند خبر داده می‌گوید: با فرا رسیده ماه رمضان این کمک‌ها هم‌چنان ادامه دارد.

سیدحسین یکی از بی‌جا شده‌گان ولسوالی قیصار، از دریافت مواد غذایی خرسندی نموده می‌افزاید: از ۷ ماه بدین‌سو در شهر میمنه مهاجر شده مشکلات فراوان را متقبل شده است.

با این همه، این شمار خانواده‌ها از حکومت محلی تشکر نموده خواهان کمک‌های بیشتر شدند.Skip to toolbar