فراغت ٨۰ کار آموز مراکز آموزشی فنی و حرفه‌وی مؤسسه داکار در فاریاب

6 Apr 2021

۱۷ حمل ۱۴۰۰

امروز ( سه‌شنبه، ۱۷حمل) محفل فراغت کار آموزان مراکز آموزشی فنی و حرفه‌وی مؤسسه خیریه داکار با حضورداشت داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، رٲسای دوایر دولتی وغیر دولتی در این ولایت برگزار شد.

در نخست عبدالله صمیم سپروایزر دفتر داکار گفت: طی هفت ماه ٨۰ تن شاگردان از ولسوالی‌های قیصار، پشتونکوت، شیرین تگاب را امروز فراغت دادند، این شاگردان در دو بخش سواد آموزی و فنی و حرفوی آموزش دیده‌اند.

آقای صمیم می‌افزاید: فارغین امروز پنجاه فیصد اناث وپنجاه فیصد دیگر را طبقه ذکور تشکلیل داده و برای این فارغین بیست‌ودو قلم مواد چون: ماشین برقی، سولر آفتابی، اوتو، پکنیک، قیچی، دکمه، کلفت و غیره توزیغ می‌شود.

وی گفت، بعد از فارغ شدن، دفتر داکار برای این شاگردان، دکان و غیره وسایل نیز کمک خواهد کرد.

در آخر این برنامه نقیب‌الله فایق، والی ولایت فاریاب از دفتر داکار تشکر نموده گفت که فعالیت‌های همیشه‌گی این دفتر برای مردم فاریاب موثر بوده است.

در این‌حال فارغان این بخش‌ها می‌گویند، برنامهٔ فنی، حرفه‌وی و آموزشی که همه‌روزع یک ساعت‌ سواد آموزی آموزش می‌دیدند و شش ساعت دیگر را در بخش‌های فنی وحرفوی مانند: خیاطی کار کرده و امروز شاهد فارغت شان می‌باشند.Skip to toolbar