بند کمال‌خان از سوی رئیس‌جمهور کشور افتتاح شد

24 Mar 2021

۴ حمل ۱۴۰۰

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور افتتاح بند کمال‌خان، در ولایت نیمروز سفر کرد.

رئیس‌جمهور غنی در این سفر به‌خاطر ارج‌گذاری به شهدای بند کمال‌خان، در پای منار شهدا اکلیل گل گذاشته و بند کمال خان را رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده است.

این بند ظرفیت ذخیرهٔ ۵۲ میلیون مترمکعب آب را دارا است.

بند کمال‌خان بیش از ۱۸۴ هزار هکتار زمین را آبیاری و بیش از ۹ مگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد.

هم‌چنان آب‌گیری این بند در ولایت نیمروز از اول ماه دلو آغاز شد.Skip to toolbar