زنگ مکاتب ۱۴۰۰ در فاریاب نواخته شد

23 Mar 2021

۳حمل ۱۴۰۰

همایش نواختن زنگ مکاتب با حضور معاون مقام ولایت، رواسای دوایر دولتی، علمای دین، معلمین مکاتب و شاگردان مکاتب مختلف فاریاب امروز سه شنبه (۳حمل) خورشیدی همزمان با سایر ولایت افغانستان در فاریاب نیز برگزار شد.

عزت‌الله خوشبین، رئیس معارف ولایت فاریاب میگوید: که سال گذشته ویروس کرونا سخت ترین ضربه را به معارف وارد کرده بود؛ اما ام‌سال با آغاز ۱۴۰۰ مکاتب دوباره شروع شد، قرار است ام‌سال تعمیر ۱۲ باب مکتب از طریق دفتر دارت به شکل عصری ساخته شود؛ ولی این‌ها نمی‌توانند مشکلات دانش‌آموزان را حل کند.

وی هم‌چنان افزود که معارف افغانستان در قسمت ارتقای ظرفیت، برنامه‌هایی را روی دست گرفته است، که در حدود دو ونیم هزار معلم طی چهار سال آینده ارتقای ظرفیت می‌شوند.

در همین حال عبدالمقیم راسخ، معاون و سرپرست مقام ولایت فاریاب در مورد آغاز دوباره دورس مکاتب گفت: که  در سال گذاشته دانش‌آموزان از نعمت درس محروم بودند و ام‌سال در همه مناطق، هم در گرمسیر و هم سرد سیر دوباره شروع شده است.
وی هم‌چنان افزود که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی تعمیر ۱۲ باب مکتب ( لیسه علی ستاره، لیسهٔ تجربوی عربخانه، لیسه نادریه، لیسه ده سیدان ، ابوعبد جوزجانی، ساخته می‌شود.

این همایش به شکل آنلاین با وزارت معارف در مرکز افغانستان با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس جمهور غنی در این همایش در هنگام سحنرانی‌اش گفت که ۱۱۱۷۳بست نو معلمی به اعلان سپرده می‌شود که بر اساس پروسه شفاف و توزیع عادلان در سرتاسر افغانستان استفاده خواهد شد.
وی هم‌چنان افزود که بین بست ۷،۴،۸ معاش معلمین اضافه از روز اول ماه حمل ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

در آخر همایش تقدیر نامه‌ها به مامورین معارف توزیع و اولین زنگ مکتب توسط معاون مقام ولایت، رئیس معارف و بزرگان معارف فاریاب در شهر میمنه و مرکز ولایت فاریاب نواخته شد.Skip to toolbar