ولسوال ولسوالی تیوره در انفجار ماین جان باخت

20 Mar 2021

۳۰حوت۱۳۹۹

منابع در ولایت غور روز شنبه(۳۰حوت) از کشته شدن ولسوال ولسولی تیوره، در انفجار ماین در این خبر می‌دهند.

یک منبع امنیتی در غور به چاپار می‌گوید: چاشت امروز در انفجار ماین کنارجاده، در مسیر شاهراه  ولسوالی تیوره ولایت غور، محمد رفیق اعلم ولسوال تیوره این ولایت جان باخته است.

عبدالمعروف رامش، سخن‌گوی پولیس این خبر را تایید نموده است؛ اما جزییات بیشتر را در این مورد ابراز نمی‌کند.Skip to toolbar