استقبال مردم فاریاب از اعمار و بهره برداری بند آبگردان کمال خان

18 Mar 2021

۲۸حوت۱۳۹۹

احساس خوشبینی مردم فاریاب از اعمار و بهره برداری سپرده شدن بند آبگردان کمال خان در ولایت نیمروز طی همایشی در فاریاب، امروز پنج‌شنبه (۲۸ حوت) خورشیدی با حضور معاون مقام‌ولایت، روسای دوایر دولتی و غیر دولتی، اعضای جامعه مدنی، اعضای علمای دینی، زنان و جوانان در این ولایت استقبال کردند.

عبدالمقیم راسخ، معاون مقام ولایت فاریاب از اعمار و بهره برادری بند آبگردان کمال خان ولایت نیمروز ضمن تبریکی به رئیس‌جمهور کشور استقبال نموده گفت: که آرزوی اعمار و بهره برادری بندهای دیگر کشور به‌خصوص بندهای آبگردان خشت پل، بند دهندره، بند آبگردان المار خواستار توجه جدی رئیس جمهور کشور شده افزود که انشاالله روزی مردم فاریاب هم شاید افتتاح و بهره شوند.
وی هم‌چنان افزود که بند کمال خان یکی از بندهای کنترول آب در کشور است که در ولایت نمیروز بالای دریای هلمند و در ۹۵ کیلو متری شهر زرنج در ولسوالی چهار برنک قرار دارد کار ساخت این بند در سال ۱۳۴۵ آغاز شده بود و بنابر دلایل مختلف از قیبل جنگ‌ها به‌جا مانده بود و آغاز مجدد کار آن در سال ۱۳۹۰ در سه مرحله تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

از سوی هم ذین الدین عابدی، رئیس شبکه جامعه مدنی در فاریاب با استقبال از اعمار و بند آبگردان کمال خان می‌گوید: که این موفقیت را به تمام مردم افغانستان و به‌خصوص به مردم نیمروز مبارک باد گفته، خواستار اعمار دیگر بندها در ولایات مختلف و هم‌چنان بندهای ولایت فاریاب، مانند بند آبگردان المار، بند دهندره و بند خشت پل شده افزود این چنین پروژه‌ها می‌تواند به اقتصاد مردم کشور کمک کند.

در همین‌حال احمد جواد حقیر، رئیس آبیاری در فاریاب ضمن تبریکی و استقبال از اعمار این بند پیام انجنیر خال محمد تکل رئیس عمومی اداره تنظیم امور آب را به خوانش گرفت، اگر از آب مدیریت سالم صورت گیرد می‌تواند در انشکافات زیربنای انکشافی زراعت و مالداری را توسعه بخشیده در شکوفایی و خودکفایی سوق داده می‌شود.

وی افزود بند کمال خان در ولایت نمیروز بزرگ‌ترین دست آورده‌ای اداره ملی تنظیم امور آب در یک دهه اخیر است که با افتتاح آن به‌زودی تغییرات بزرگ در قسمت کشت و زراعت در کشور رونمایی
خواهد شد.

رئیس آبیاری فاریاب گفت : که این بند روشنایی را در خانه های مردم نیمروز به ارمغان میآورد این بند ۱۷۵ هکتار زمین را آبیاری و حدود ۶۹۶۰۰ نفر زمینه کار را مساعد میکند.

با این حال مولوی گل احمد لطفی رئیس ارشاد حج اوقاف فاریاب در ارتباط به اعمار و بهره برداری آن استقبال نموده میگوید که آب مایه حیات تمام بشر است از آب باید مواظب کرد و بدون آب حیات ناممکن است وی ادامه  خواستاری صلح پایداری شده گفت تمام پروژه ها در زیر سایه صلح تحقیق امکان وپذیر است.

در همین حال اشتراک کنندگان با استقبال از اعماروبهره برداری بند کمال خان خواستاری تحقیق پروژه های حیاتی بند آبگردان و المار ، بند خشت پل و بند دهندره در فاریاب شدند.Skip to toolbar