دو واسطهٔ مملو از مواد انفجاری در میدان وردک شناسایی و از بین برده شد

12 Mar 2021

۲۲ حوت ۱۳۹۹

منابع امنیتی در کشور از زخم برداشتن یک پرسونل قطعه خاص در نتیجه منهدم دو عراده واسطه مملو از مواد انفجاری در میدان وردک خبر می‌دهند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله با تائید این رویداد امروز جمعه (۲۲حوت) خورشیدی به چاپار می گوید : 2 فرد انتحارکننده صبح امروز با استفاده از دو عراده واسطهٔ مملو از مواد انفجاری در نزدیک قرارگاه قوماندانی قطعه خاص ولایتی در مرکز میدان وردک قبل از رسیدن به هدف توسط پرسونل قطعه متذکره شناسایی و از بین‌ برده شد، که در نتیجه یک تن پرسونل قطعه خاص سطحی مجروح گردیده است.

آمار ابتدایی است نهایی نبوده قابل تغییر می‌باشد.Skip to toolbar