نجات نیروهای محاصره شده در المار فاریاب

11 Mar 2021

۲۱حوت۱۳۹۹

۲۰ نیروی گیرمانده در ولسوالی المار  ولایت فاریاب جان خود را از مرگ نجات دادند.

نیروهای گیرمانده برای نجات جان شان ساختمان فرماندهی پولیس را ترک کردند و خود را به بیز انجینری اردوی رساندند.

در ولسوالی المار دو بیز امنیتی بنام بیز تیم انجینری ،خواجه عثمان وپنج پوسته امنیتی پا برجاست.

در این حال منابع امنیتی در فاریاب می گویند که بزودی عملیات باز پس گیری مرکز ولسوالی المار آغاز خواهد شد.Skip to toolbar