به تعداد ۳۳۶ خانواده‌های بی‌جا شده در فاریاب کمک غذایی و غیر غذایی دریافت کردند

9 Mar 2021

۱۹ حوت ۱۳۹۹

به ادامۀ سلسله کمک‌های نهادهای امداد رسان در فاریاب امروز نیز به تعداد ۳۳۶ خانوادۀ بی‌جاشده از جنگ های اخیر، از ولسوالی‌های مختلف فاریاب در شهر میمنه و مرکز ولایت فاریاب  توزیع گردید.

این کمک‌ها امروز سه‌شنبه (۱۹حوت) خورشیدی ازطرف دفتر WFP و حمایه اطفال در  دفتر NPO برای این شمار خانواده‌ها توزیع شد.

در همین حال عبدالمقیم راسخ، معاون مقام ولایت فاریاب می‌گوید: که به سلسله کمک‌های دولت افغانستان این‌بار به تعداد ۳۳۶ فامیل بی‌جاشده از ولسوالی‌های خواجه سبزپوش، ولسوالی قیصار در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب مسکن گزین شده بودند مواد غذایی و غیر غذایی توزیع می‌شود.

آقای راسخ در ادامۀ صحبت‌هایش گفت: که مواد غذایی این کمک‌ها شامل دو بوری آرد، ۱۰ لیتر روغن، ۱۰کیلو دال‌نخود،۱کیلو نمک می‌شود که از سوی دفتر WFP توزیع شد و مواد غیر غذایی شامل ۴تخته کمپل، دیگ بخار، پکنیک (گاز) کیت آشپزخانه، لباس اطفال و ضروریات دیگر از سوی دفتر حمایه اطفال توزیع گردید.

وی هم‌چنان افزود: که این کمک‌ها برای یک ماه است و در ماه‌های بعدی نیز ادامه دارد.

از سویی هم تعدادی از مهاجرین و دریافت کنندگان موادهای غذایی و غیر غذایی ابزار خرسندی نموده می‌گوید که این کمک‌ها بسنده نیست و آنان خواستار ادامۀ چنین کمک‌ها شده‌اند.Skip to toolbar