زخمی شدن یک کودک در انفجار ماین طالبان

3 Mar 2021

۱۳ حوت ۱۳۹۹

منابع امنیتی در فاریاب، روز سه‌شنبه( ۱۲ حوت) از انفجار ماین خود ساخت طالبان و زخمی شدن یک کودک در ولسوالی پشتونکوت خبر می‌دهند.

یک منبع امنیتی می‌گوید که طالبان چهار حلقه ماین خود ساخت شان را در مسیر پوسته قریهٔ علیکه ولسوالی پشتونکوت جاسازی نموده بود که چاشت امروز یکی از این ماین‌ها منفجر شد.

به‌ گفتهٔ منبع: یک کودک معصوم که به‌خاطر انتقال آب جهت به‌دست آوردن چند افغانی با ماین جاسازی شدهٔ برخورد میکند، مرکب این کودک کشته شده و خودش شدیدا جراحت برمی‌دارد.

چند روز قبل قوماندان همین پوسته توسط تک تیر انداز طالبان جان باخته بود.Skip to toolbar