رئیس پیشین زراعت بامیان بازداشت شد

3 Mar 2021

۱۳ حوت ۱۳۹۹

منابع در بامیان، روز چهارشنبه( ۱۳حوت) از بازداشت رئیس پیشین ریاست زراعت از سوی پولیس در این ولایت خبر می‌دهند.

یک منبع امنیتی که نخواست نام‌اش گرفته شود می‌گوید: روزگذشته رئیس پیشین زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت به‌اتهام تقلب در معاملات تجارتی و غفلت وظیفه‌وی بازداشت شده است.

محمد رضا یوسفی، سخن‌گوی پولیس به چاپار می‌گوید: قبل از ظهر روزگذشته بر اساس قرار گرفتاری ثارنوالی فساد اداری ریاست ثارنوالی استیناف ولایت بامیان، یک تن که در قضیه تقلب در معاملات تجارتی و غفلت وظیفه‌وی متهم بود، از سوی پولیس مدیریت مبارزه باجرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت بامیان طی عملیات خاص بازداشت شد.Skip to toolbar