در جنگ قیصار یک فرد ملکی مجروح شد

3 Mar 2021

۱۳ حوت ۱۳۹۹

یک منبع محلی می‌گوید: در جنگ پراگنده امروز در ولسوالی قیصار یک فرد ملکی به‌نام عبدالملک از قریه بوری شدیدا زخمی گردید.

به گفتهٔ منبع هواپیماهای جنگی، تجمع طالبان را در قریه سر آسیای ولسوالی قیصار مورد هدف قرار داد و بر طالبان تلفات وارد شده است.

طالبان از تلفات شان چیزی نگفته اند؛ اما می‌گوید  راه کندک سوم  با مرکز ولسوالی قیصار از قریه پیش‌کپه به روی  نیروهای امنیتی مسدود گردیده است.Skip to toolbar