رئیس‌جمهور استعفای دادستان کل را تایید کرد

2 Mar 2021

۱۲ حوت ۱۳۹۹

منابع از ریاست‌جمهوری از استعفای فرید جمیدی، داستان کل کشور و تاییدی آن از سوی رئیس‌جمهور خبر می‌دهند.

اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، روز سه‌شنبه( ۱۲حوت) از استعفای فرید حمیدی، دادستان کل کشور را تایید کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به چاپار گفت، که رئیس‌جمهور روز (دوشنبه، ۱۱ حوت) استعفای دادستان کل را تایید کرده است.

هنوز علت و انگیزه این استعفا مشخص نیست.Skip to toolbar