اندرابی: ۶ هزار پولیس زن در ساختار تشکیلاتی وزارت داخله جذب می‌شوند

2 Mar 2021

۱۲ حوت ۱۳۹۹

وزیر امور داخله می‌گوید که براساس برنامه‌ای که از سوی این وزارت تهیه شده است، شمار سربازان زن در صفوف پولیس به ۱۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله که روز سه‌شنبه، (۱۲ حوت) در نشست حساب‌دهی دولت به ملت صحبت می‌کرد، گفت که در حال حاضر چهار هزار سرباز زن در صفوف پولیس کار می‌کنند.

اندرابی گفت که وزارت امور داخله برنامه آینده برای پولیس زن را تهیه و تدوین کرده است.

به گفته او، افزایش و توسعه حضور زنان در صفوف پولیس بخشی از این برنامه است که تا سال ۲۰۲۴ میلادی اجرایی می‌شود.

وزیر امور داخله توضیح داد که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و نیاز است که برای رسیده‌گی به امور زنان و ارائه خدمات به آن‌ها، شمار پولیس زن افزایش یابد.

محمدمسعود اندرابی تأکید کرد که توسعه حضور زنان در صفوف پولیس که شامل بلندبردن سطح دانش، ظرفیت و افزایش حضور زنان در سطوح بالایی و میانه نیز بخش از برنامه آینده برای پولیس است.

گفتنی است که عمر داوودزی، وزیر پیشین وزارت امور داخله در سال ۱۳۹۲ نیز وعده داده بود که شمار سربازان پولیس زن به ۱۰ هزار تن افزایش می‌یابد.Skip to toolbar