فوری: انفجار نیرومند در هرات

28 Feb 2021

۱۰ حوت ۱۳۹۹

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به چاپار میگوید؛ لحظاتی قبل انفجار نیرومند در نزدیکی حوزه سیزدهم امنیتی پولیس رخ داده و تیم بررسی به محل فرستاده شده اند.

وی گفت نوعیت این رویداد معلوم نیست، اما درجزییات ابتدایی از این رویداد دو زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است.

و همچنان سید وحید قتالی والی هرات، انفجار در منطقه اسحاق سلیمان را تایید کرده است.

جزییات بعدا…Skip to toolbar