آغاز امتحانات حضوری مکاتب در فاریاب

28 Feb 2021

۱۰ حوت ۱۳۹۹

پایان سال ۲۰۲۰و آغاز ۲۰۲۱ از بحران زده ترین سال‌ها در تاریخ بشر به حساب می‌رود. در این دو سال زندگی انسان‌ها را ویروس کرونا به‌هم زده و وضع قرنطین‌ها باعث شد که انسان‌ها در تمام ابعاد زندگی شان به یک خاموشی و رکود فرو برد. از آن‌جمله نهادهای تحصیلی و تربیتی ضربه‌های بیشتر دیده‌است.
در ست بیشتر از سه ماه قبل با شیوع موج دوم ویروس کرونا دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بسته شده بود. اما امروز شاهد شروع امتحانات نهایی شاگردان در فاریاب هستیم.
امروز یکشنبه( ۱۰حوت ) امتحانات شاگردان معارف آغاز شده که در این پنج ماه اخیر از دروس حضوری عقب مانده، اما توانستند در آموزشگاه‌ها تدریس دیده و امتحانات مکاتب به خوبی سپری کنند.
آمرین مکاتب فاریاب با ابراز خرسندی از شروع مجدد مکتب می‌افزایند که ویروس کرونا در این سال دامنگیر شاگردان معارف شده، باعث کند شدن روند آموزش و پرورش شده بود که خوشبختانه شاهد آغاز مجدد مکاتب هستیم.
این آمرین افزود، شاگردان مکاتب در شروع امتحان سالانه در روز نخست از این موفق بدر آمده‌اند.
یاسین ارسلان، سرپرست ریاست معارف فاریاب می‌گوید: بحران ویروس کرونا درجهان به‌شمول افغانستان نیز اوج گرفت، که شاگردان مکاتب نتوانستن بخاطر افزایش کرونا در نهادهای تحصیلی حضور یافته و به دروس خود شان ادامه بدهند.
وی گفت، معارف در این رخصتی‌ها ویدیوهای درسی را با هماهنگی تلویزیون ملی در زمان‌های مشخص به نشر می‌رسید که به تقویت دانش‌آموزان خیلی سودمند واقع گردیده بود.Skip to toolbar