دسترسی به اطلاعات یکی از چالش‌های اساسی در افغانستان

24 Feb 2021

۶ حوت ۱۳۹۹

عین‌الدین بهادری، رئیس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت از اعلان ۱۱۱ بست در سال ۱۴۰۰ از سوی این کمیسیون خبر می‌دهد.

آقای بهادری، عدم همکاری بعضی ادارات دولتی با کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را یکی از چالش‌های عمده خوانده افزود، آرشیف مواد شماری از ادارات پوسیده شده اما به دسترس گذاشته نشده است.
عین‌الدین بهادری، حق دسترسی به اطلاعات و نشر اطلاعات را یکی از راه‌کارهای جلوگیری از فساد عنوان نموده گفت: اگر شهروندان حق دسترسی به اطلاعات موجود در ادارات دولتی را داشته باشند، فساد از بین می‌رود.

آقای بهادری می‌گوید: کارمندان کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، برای بررسی امور کاری ادارات در اکثر ولایات کشور سفر خواهند کرد و با ایجاد یک سیستم جدید، در یک ثانیه ۲۵۰ نفر هم‌زمان درخواست اطلاعات کرده می‌توانند.

وی می‌گوید: نبود میکانیزم طبقه بندی مشخص اسناد، و عدم دیجیتل سازی اسناد مشکلات فراوانی را به بار آورده است.Skip to toolbar