دادستانی‌کل: در دو ماه اخیر ۲۲۴ قضیۀ فساد اداری ثبت و بیش از ۵۰۰ تن دستگیر شدند

24 Feb 2021

۶ حوت ۱۳۹۹

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی‌کل کشور می‌گوید که: جهت آوردن اصلاحات و پایان دادن به فرهنگ معافیت، پاسخ‌گویی و مجازات، خیلی‌ها احساس می‌کردند که همیشه در پشت چوکی‌ها موقف‌ها مصئون هستند و از قانون برائت حاصل می‌کنند؛ ولی به اساس خواسته‌های مردم، در ۳۴ ولایت کشور، تنها در دو ماه اخیر( ماه‌های قوس و ‌جدی) این اداره به ۲۲۴ قضیه فساد اداری را پس از تحقیقات ثبت و در پیوند به آن بیش از ۵۰۰ تن را محول دادگاه ساخته است.

وی هم‌چنان گفت که: این قضایا در مرکز و ولایات صورت گرفته بود، تحقیقات شان تکمیل گردیده ۱۰۲ قضیه آن شامل ۲۱۸ تن می‌شود، مربوط به ولایات کشور بوده است.

به گفتۀ آقای رسولی، ۱۲۲ قضیه که شامل ۲۸۲ تن می‌شود در مرکز تحقیقات شان تکمیل شده و از طرف دادستانی اختصاص مرکز عدلی و قضایی و همچنان از طرف جرایم سنگین فساد داری محول محکمۀ قانونی و شرعی شده‌اند.

متحمین این قضایا از سطوح مختلف از جمله مقامات  بلند پایه مثل: معین‌ها، والی‌ها، روسای ادارات، اعضای  شورای ولایتی، اعضای ولوسی جرگه و دیگر کارمندان خدمات ملکی و نظامی می‌باشند.

آنان به قضایای مختلف از جمله اختلاس، رشوه‌ستانی، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظفه‌وی، که در قوانین افغانستان به عنوان فساد داری پنداشته می‌شود محکوم بودند، دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.

رسولی گفت: از جملۀ آن ۷۶ قضیه آن که ۱۷۸ تن می‌شود مربوط به سکتور امنیتی و دفاعی کشور است.

وی این همه را طی یک نشست خبری در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت، امروز  سه‌شنبه(۶ حوت) در مرکز رسانه‌های افغانستان بیان کرد.

گزارشگر: شگوفه سعادتSkip to toolbar