زیان ۱۵میلیون دالری شرکت‌های مخابراتی از اثر ناامنی‌‌ها در یک سال گذشته

23 Feb 2021

۵ حوت ۱۳۹۹

ادارهٔ تنظیم خدمات مخابراتی امسال را برای بخش مخابرات پرچالش دانسته می‌گوید که در این سال ۳۰۸ آنتن خدمات مخابراتی درکشور تخریب، بیش از یک هزار و ۲۰۰ آنتن دیگر با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو اند.
سعید شینواری، سخن‌گوی ادارهٔ تنظیم خدمات مخابراتی، گفت: «در آنتن‌های که در سال روان تخریب شده‌اند، هفتادو هشت آنتن ازافغان تلیکام، هفتاد وهشت آنتن از اتصالات‌، هشتاد و هشت آنتن از افغان بیسیم و بیست، سه آنتن از ام‌تی‌ان و بیست و سه آنتن از شرکت مخابراتی روشن بوده اند.»
بربنیاد اطلاعاتی که پیش از این از سوی ادارهٔ تنظیم خدمات مخابراتی نشر شده، در حال حاضر تنها شش ولایت کشور برای خدمات مخابراتی مصئون گفته شده اند.
در این حال شماری از باشنده‌گان ولایت‌های ناامن می‌گویند که ازسال‌ها بدینسو شب هنگام ازخدمات مخابراتی وانترنتی بی‌بهره می‌مانند.Skip to toolbar