حمایت قوم بلوچ از جمهوریت و نیروهای امنیتی در فاریاب

23 Feb 2021

۵ حوت ۱۳۹۹

همایش حمایتی شورای اجتماعی و فرهنگی شورای بلوچ‌های ولایت فاریاب از جمهوریت و‌ نیروهای امنیتی و دفاعی با حضور مقام‌های ملکی و نظامی  و اقوام بلوچ در شهرمیمنه راه اندازی گردید.
سخنرانان این همایش از دست آوردهای بیست سال اخیر حکومت در بخش‌های بازسازی شامل تاسیسات دولتی، سرک‌های اسفالت، زیربناها، عرضه خدمات صحی، آزادی مطبوعات استقبال کردند.
به گفتهٔ اعضای شورای اجتماعی – فرهنگی بلوچ‌های ولایت فاریاب، همایش برای حمایت از این دست آورد‌ها و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حرمت‌گذاری به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به پیشواز از ۹ حوت که روز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌باشد راه اندازی گردیده است.Skip to toolbar