تطبیق واکسین کووید-۱۹ به ‌گونۀ رسمی در افغانستان آغاز شد

23 Feb 2021

۵ حوت ۱۳۹۹

وزارت صحت‌عامه می ‌گوید که این واکسین را هند به افغانستان کمک کرده‌است و تأیید سازمان صحی جهان را نیز دارد.
حدود دو هفته پیش، نخستین محمولۀ واکسین کرونا از هند که شامل ۵۰۰هزار دوز بود، به کابل رسید.
مقام‌‌های صحی کشور گفتند که این دوزهای واکسین کرونا قرار است به ۲۵۰هزار تن در افغانستان تطبیق شوند.
در مرحلۀ نخست، داکتران و کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و رسانه‌ها به ترتیب، واکسین خواهند شد.
این وزارت می ‌افزاید که تا اکنون برای ۶۰ درصد از جمعیت کشور واکسین کووید-۱۹ را دریافت خواهند کرد.
تاکنون بیش ۵۵ هزار و ۶۴۶ هزار تن در افغانستان به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند و نیز ۲ هزار و ۴۳۵ تن دیگر، جان باخته ‌اند.Skip to toolbar