کشف یک باب کارخانه تولیدی مشروبات الکلی در هرات

22 Feb 2021

۴ حوت ۱۳۹۹

دفتر مطبوعات پولیس هرات با نشر خبرنامه گفت: پولیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی امنیه ولایت هرات با تشریک مساعی پرسونل حوزه‌ی چهاردهم امنیتی پولیس، یک باب کارخانه‌ی تولید مشروبات الکلی را از مربوطات ناحیه چهاردهم شهر کشف و ضبط نموده است.

در این خبرنامه آمده است که، از این کارخانه به مقدار 580 لیتر کشمش تخمرشده و مقداری لوازم که از آن برای تولید مشروبات الکلی استفاده میگردید به‌دست آمده است.

خبرنامه می‌افزاید: در پیوند به این قضیه دو تن که یکتن شان خانم می‌باشد بازداشت شده است.Skip to toolbar