دانشگاه‌های افغانستان در ۱۶ حوت به‌‌صورت حضوری آغاز می‌شود

22 Feb 2021

۴ حوت ۱۳۹۹

وزارت تحصیلات عالی کشور از آغاز دورس حضوری تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی مناطق گرم سیر و سرد سیر به تاریخ ۱۵ حوت سال جاری خبر می‌دهند.

این وزارت با نشر خبرنامه‌ای امروز دوشنبه (۴ حوت) اعلام کرده است که مطابق فیصله‌ی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی مناطق گرم سیر و سرد سیر از تاریخ ۱۵ حوت آغاز می‌شود. تمام دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از ۱۵ حوت الی ۱۵ حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی مکلف به تطبیق چهار هفته درس تشدیدی خود می‌باشند.

براساس این خبرنامه، برنامه‌های باقی مانده دورس سمستر خزانی سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها مطابق به تقسیم اوقات وزارت تحصیبلات عالی عیار شود طبق این تقسیم اوقات چانس اول دانشگاه‌ها به تاریخ ۱۵ حمل سال ۱۴۰۰ آغاز و به تاریخ ۷ ثور سال ۱۴۰۰ ختم می‌شود.

هم‌چنان امتحانات چانس دوم به تاریخ ۱۰ ثور سال ۱۴۰۰ آغاز و به تاریخ ۱۹ ثور ختم می‌شود که دروس بهاری دانشگاه نیز به تاریخ ۲۰ ماه ثور آغاز می‌شود.

این درحالی‌ست که وزارت تحصیلات عالی به دلیل شیوع موج دوم  ویروس کرونا در کشور تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را برای پیش از دو ماه رخصت کرده بود.Skip to toolbar