تصویب سند بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ توسط پارلمان

22 Feb 2021

۴ حوت ۱۳۹۹

مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی امروز (دوشنبه، ۴ حوت) پیش‌ نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ هجری خورشیدی را، تصویب کرد.

روز گذشته، سرانجام پس از رأی‌زنی‌های دو هفته‌یی، کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت بر سر پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰، توافق کردند.

چه‌گونه‌گی تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی و بودجه‌ی ادارۀ تنظیم نفت و گاز، سه موضوع اختلافی بودند که یک‌شنبه در نشست کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایند‌گان روی آن‌ها بحث شد.

در نهایت پانزده ملیون افغانی بودجه‌ی اداره تنظیم نفت و گاز حذف شد و هیچ توافقی در موارد دیگر تا پایان این نشست به‌دست نیامد.

کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایند‌گان گفت که حکومت در سال مالی گذشته با تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی، بودجه‌ی آن‌ها را به برنامۀ دسترخوان ملی تخصیص داد از همین‌رو مجلس نمایند‌گان می‌خواهد در پیوند با  تنقیص پروژه‌ها، تأییدی شورای ملی را الزامی کند.

با این همه، تمامی اعضای کمیسیون مالی و بودجه می‌پذیرند که اختلاف‌های برجا مانده به اندازه‌یی نیستند که مانع تصویب بودجه‌ی ملی شوند.

وزارت مالیه در پیوند به شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفت که مکتوب تشکیل این شورا هم‌چون واحد بودجه‌یی، پیش از این به مجلس نمایند‌گان فرستاده شده‌است و مجلس نمایندگان می‌تواند ایجاد این واحد بودجه‌یی را با بودجه‌ی آن در سند بودجه بگونه‌ی هم‌زمان تصویب کند.

در پیش‌نویس سوم، بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ با افزوده شدن تنها یک افغانی نسبت به بودجه‌یی که در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیار افغانی است – بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه‌ی عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه‌ی توسعه‌یی.Skip to toolbar