آغاز کمپاین نهال‌شانی در فاریاب

22 Feb 2021

۴ حوت ۱۳۹۹

کمپاین نهال‌شانی روز (دوشنبه ۴ حوت) با حضور مقام‌های ملکی ونظامی، بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی کارمندهای دولتی، زنان وجوانان با غرس نهال در پارک تازه تاسیس شده بنام اولوس آغاز گردید.

عبدالمقیم راسخ معاون و سرپرست مقام ولایت فاریاب گفت: کمپاین نهال‌شانی در سرتاسر کشور آغاز گردیده فاریاب نیز با هماهنگی خوب در این کمپاین سهم گرفته است.

به قول معاون والی فاریاب، قرار است ام‌سال ۳ صد هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر در میمنه و ولسوالی‌های این ولایت غرس گردد.

عبدالکبیر فرزام، رئیس زراعت و مالداری  فاریاب از شهروندان این ولایت خواست تا در مورد حفظ و نگه‌داری نهال‌های تازه کاشته شده توجه لازم را مبذول نمایند تا مانند سال‌های گذشته بر اثر بی توجهی و عدم آبیاری به موقع خشک نشوند.

وی گفت: غرس نهال از یک‌طرف باعث سرسبزی، تازگی و طراوت محیط می‌گردد و از سوی دیگر با بزرگ شدن درختان هر منطقه نقش ارزنده‌ای در اقتصاد همان منطقه بازی خواهد کرد.

دراین حال باشنده گان فاریاب با استقبال از راه اندازی کمپاین نهال شانی در فاریاب از عموم مردم می‌خواهند که به‌خاطر غرس نهال سهم فعال داشته تابه سرسبزی و شادابی محیط زیست نقش بارز داشته باشند.

با این همه مقام‌های محلی درفاریاب می‌گویند که کمپاین نهال شانی برای چندین روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar