شرکت برشنا ۱۰ میگاوات برق تقویتی به پارک‌های صنعتی کابل وصل کرد

21 Feb 2021

۳ حوت ۱۳۹۹

چاپار: مجمع صنعت‌کاران کابل می‌گوید: شرکت برشنا ام‌روز(یک‌شنبه، سوم حوت) ۱۰ میگاوات برق تقویتی به پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل وصل کرد.

نصیراحمد انصاف، رئیس این مجمع گفت که پیش از این، این شرکت ۱۵ میگاوات برق تقویتی به این پارک‌ها وصل کرده بود و با ده میگاوات برق جدید قطع برق تا حدی کاهش خواهد یافت.

آقای انصاف می‌گوید: پیش از این پارک‌های صنعتی پلچرخی ۱۲۰ میگاوات برق داشت و به دلیل افزایش قطع برق، کارهای صنعت‌کاران به گونه‌ی درست پیش نمی‌رفت.

به گفته‌ی آقای انصاف، هر چند با افزایش این مقدار برق صنعت‌کاران می‌توانند تولیدات خود را به گونه‌ی درست انجام دهند؛ اما تلاش‌ها بر این است تا برق بیشتر به پارک‌های صنعتی وصل شود.

این در حالی‌ست که پیش از این صنعت‌کاران از قطع دوامدار برق برای کارخانه‌های شان شکایت داشتند.Skip to toolbar