دو مقام ارشد و ده کارمند وزارت شهرسازی بازداشت شدند

20 Feb 2021

۲ حوت ۱۳۹۹

چاپا: وزارت امور داخله ام‌روز( شنبه، دوم حوت) از بازداشت دو مقام ارشد و ده کارمند وزارت شهرسازی از سوی پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله در کشور خبر می‌دهد.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: قبل از ظهر ام‌روز رئیس عمومی مالی و اداری، رئیس عمومی تدارکات و ده کارمند وزارت شهرسازی، در یک عملیات پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، در پیوند به مظنونیت اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌وی بازداشت شدند.

سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌افزاید: به اساس یافته‌های کشفی و اوپراتیفی پولیس مبارزه با جرایم سنگین، افراد بازداشت شده میلیون‌ها افغانی را در قراردادهای وزارت شهر سازی کشور حیف و میل نموده‌اند.Skip to toolbar