چهار مقام ارشد بندر تورغندی بازداشت شدند

18 Feb 2021

۳۰ دلو ۱۳۹۹

چاپار: مسوولان وزارت امور داخله، ام‌روز( پنج‌شنبه، ۳۰دلو) از بازداشت چهار مقام ارشد بندر تورغندی ولایت هرات خبر می‌دهند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: پولیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله، روز گذشته رئیس، کارشناس مالی، مدیر بلانس و مدیر عواید بندر تورغندی ولایت هرات را به رؤیت اسناد فساد مالی بازداشت و به کابل انتقال داده‌اند.

سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌افزاید: به دستور رئیس‌جمهور کشور قبلاً هیاتی جهت بررسی از چگونه‌گی عواید بندر تورغندی به ولایت هرات اعزام گردیده‌بود.

آقای آرین گفت: یافته‌های این هیات نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته عواید جمع‌آوری‌شده به صدها میلیون افغانی پول از سوی این افراد حیف‌ومیل شده است.Skip to toolbar