بازداشت ۵ تن حین رشوه‌ستانی در گمرک کابل

16 Feb 2021

۲۸ دلو ۱۳۹۹

چاپار: وزارت امور داخله، ام‌روز( سه‌شنبه، ۲٨دلو) از بازداشت پنج‌تن در گمرک کابل حین رشوه‌ستانی، خبر می‌دهند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله طی یک خبرنامه به چاپار می‌گوید: روزگذشته ریاست مبارزه با جرایم سنگین، پنج‌تن را به‌جرم دریافت رشوه از گمرک کابل بالفعل دست‌گیر کرده است.

آقای آرین در این مورد بیشتر جزئیات ارئه نکرده‌است.Skip to toolbar